Sci-mat 2019

 1.สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://sci-mat.pccm.ac.th เท่านั้น

 2.ชำระค่าสมัครสอบผ่านธนาคารโดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ชื่อบัญชี นางเบญจรัตน์ สุคำภา และ นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
หมายเลขบัญชี 859-0-09188-0

 3.ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยการอับโหลดรูปหลักฐานการชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ที่สมัคร ในเมนูแจ้งการชำระเงิน

 4.รอการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่

 5.ตรวจสอบสถานะการณ์สมัครทางเว็บไซต์ หลังแจ้งการชำระเงินแล้วหากรอนานเกิน 2 วัน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 080-757-0248, 080-725-4087(กรุณาติดต่อในเวลาราชการ)ดูผลคะแนนสอบ Science-Math Test 2019


 ดูผลคะแนน การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 (Chulabhorn’ Science-Math Test 2019) 


ระดับประถมศึกษา

ปิดรับสมัครแล้ว

จำนวนผู้สมัครรวม

2,313

คน

เปิดรับสมัครสอบ
8 กรกฎาคม 2562

ปิดรับสมัครสอบ
16 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อสอบ
21 สิงหาคม 2562

สอบวันที่
24 สิงหาคม 2562

ประกาศผลสอบ
27 สิงหาคม 2562


ระดับมัธยมศึกษา

ปิดรับสมัครแล้ว

จำนวนผู้สมัครรวม

1,045

คน

เปิดรับสมัครสอบ
8 กรกฎาคม 2562

ปิดรับสมัครสอบ
16 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อสอบ
20 สิงหาคม 2562

สอบวันที่
31 สิงหาคม 2562

ประกาศผลสอบ
4 กันยายน 2562×

แจ้งเตือน-คำแนะนำในการชำระเงินค่าสมัครสอบ

โปรดอ่านคำแนะนำนี้ เพื่อผู้สมัครจะสามารถทำการสมัครได้ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อประโยชน์ของผุ้สมัครเอง

เงื่อนไขในการชำระค่าสมัคร

1.พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบ พิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าสมัคร

2.ชำระค่าสมัครสอบผ่านธนาคารโดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตลาดราตรี
ชื่อบัญชี นางเบญจรัตน์ สุคำภา
หมายเลขบัญชี 859-0-25346-5

3.ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยการอับโหลดรูปหลักฐานการชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ที่สมัคร ในเมนูแจ้งการชำระเงิน แจ้งการชำระค่าสมัคร

4.รอการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่

5.ตรวจสอบสถานะการสมัครทางเว็บไซต์ หลังแจ้งการชำระเงินแล้วหากรอนานเกิน 2 วัน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 080-757-0248, 080-725-4087 (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ)

*** เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการแจ้งการชำระค่าสมัครผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น และคอยตรวจสอบสถานะผู้สมัครว่า ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ***


ติดต่อสอบถาม

ทางโทรศัพท์: 080-757-0248, 080-725-4087 (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ)
ทางแอพลิเคชั่น Line คลิกที่ปุ่ม +เพิ่มเพื่อน เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Line Official โดยตรง
เพิ่มเพื่อน
หรือแสกน Qrcode เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Line Official โดยตรง

ปิดการแจ้งเตือน